Kvantna medicina u službi fizikalne terapije

< Nazad Ažurirano 11.03.2021. Kvantna medicina u službi fizikalne terapije

Fizikalna terapija obuhvata skup različitih medicinskih tretmana koji za cilj imaju ublažavanje ili potpuno uklanjanje tegoba izazvanih povredom ili bolešću, ili pak kao metoda prevencije razvoja različitih zdravstvenih stanja.

Stoga, fizioterapija je preporučljiva svima - od dece najranijih uzrasta kao metod ispravljanja leđa i držanja, preko sportista koji žele da zaleče ili preduprede povredu, pa sve do reumatskih i hroničnih bolesnika za ublažavanje tegoba.

Fizikalna terapija je sama po sebi izuzetno opširna i obuhvata veliki broj različitih tehnika dijagnostikovanja i lečenja oboljenja. Ipak, upotrebom metoda i znanja Kvantne medicine može se doći do značajnijih rezultata fizikalne terapije, i to na brži i bezbolniji način.

Gde se koristi fizikalna terapija?

Fizikalna terapija ima za cilj ublažavanje tegoba, olakšavanje pokretanja i funkcionisanja, kao i unapređivanje opšteg zdravlja i kvaliteta života.

Osim ublažavanja bolova i povećanja pokretljivosti, fizioterapija se koristi za prevenciju i terapiju sportskih povreda, oporavka nakon porođaja, povrede, operacije, nesreće ili srčanog udara. Takođe, ovaj vid terapije preporučuje se hroničnim bolesnicima koji pate od dijabetesa, srčanih oboljenja ili artritisa, kao i za prevenciju operacija ili fizičkih invaliditeta i deformiteta.

Ipak, istraživanja su pokazala da se samo 35% pacijenata pridržava svih prepisanih mera fizikalne terapije, najvećim delom usled napornih i dugotrajnih vežbi i slabih rezultata kod pojedinih pacijenata. Upravo u ovom aspektu Kvantna medicina može pomoći pacijentima kojima je prepisana fizioterapija, s obzirom na to da Kvantna medicina pruža detaljniju dijagnostiku u ranim fazama bolesti, čime se oboljenje leči efikasnije i brže.

Kome je namenjena fizioterapija?

Fizikalna terapija preporučuje se svim pacijentima koji boluju od zapaljenskog ili degenerativnog reumatizma, kao što su reumatoidni artritis, spondiloza vratnog i lumbalnog dela kičme, diskus hernija.

Takođe, oboleli od artroze, hroničnog degenerativnog oboljenja zglobova praćenog bolom, trebalo bi da posećuju fizioterapeuta u cilju ublažavanja tegoba i usporavanja razvoja bolesti. Pacijenti sa artrozom ramenog pojasa, lakta, tzv. teniski lakat, kao i ručnog i skočnog zgloba mogu značajno umanjiti bolove ovim vidom terapije.

Fizikalnoj terapiji bi trebalo da se podvrgnu i pacijenti sa drugim reumatskim oboljenjima, kao što su vanzglobni reumatizam mekih tkiva, koksartroza kuka i gonartroza kolena.

Ovom terapijom mogu se značajno ublažiti posledice i usporiti razvoj širokog spektra fizičkih deformiteta, kao što su kifoza (pogrbljena kičma), skolioza (kriva kičma), deformacija grudnog koša (kokošije grudi) i ravna stopala.

Fizikalna terapija pomaže i kod neuroloških oboljenja, poput bolesti perifernog nerva, cervicobrachialgie (bol duž ruke), lumboishialgie (bol duž noge), parapareze posle povrede kičmene moždine kao i hemipareze posle moždanog udara.

Prednosti upotrebe Kvantne medicine u fizikalnoj terapiji

Bezbolna dijagnostika i terapija

Kao što smo ranije spomenuli, integrisanje Kvantne medicine u oblasti fizikalne medicine može doneti značajne benefite pri dijagnostici i lečenju raznih vrsta oboljenja. Prvenstveno, sve metode Kvantne medicine su potpuno bezbolne, bezbedne i neinvazivne, tako da ne postoji bojazan da će pacijenti morati da trpe još intenzivnije bolove i neprijatnosti pri samom pregledu ili tokom terapije.

Jedinstven pristup individualnom pacijentu

Kvantna medicina koristi znanja iz istočne i zapadne medicine, kvantne fizike, biofizike i elektronike, čime se pruža sveobuhvatan pristup dijagnostikovanju i terapiji. To znači da metode Kvantne medicine prodiru direktno u uzrok nekog stanja, lečeći njega, a ne samo njegove simptome.

Takođe, metode Kvantne medicine omogućavaju lekarima potpuno personalizovan način otkrivanja i lečenja oboljenja, tako da se plan terapije pravi individualno za pacijenta spram njegovih potreba. Time se obezbeđuje maksimalna efikasnost terapije.

Prevencija i rano otkrivanje bolesti

S obzirom na to da se bolest razvija u fazama, prevencija i rano otkrivanje predstavljaju ključ uspešnog izlečenja. Upravo u ovome se ogledaju prednosti Kvantne medicine, jer ona može da uoči znake razvoja nekog oboljenja već u inicijalnim fazama, u odnosu na klasičnu medicinu, gde su simptomi bolesti već jasno vidljivi na pacijentovoj kliničkoj slici.

Potpuno prirodan pristup

Kvantna medicina se zasniva na samoregulaciji i samoizlečenju organizma. Ona je 100% prirodna, ne uključuje zračenja, ubrizgavanje kontrasta niti bilo kakvu prethodnu pripremu.

Ovaj vid medicine koristi se kod oboljenja gde lekovi nisu postigli uspeh, kod pacijenata preosetljivih na lekove, ili kada lekar želi da izbegne ili umanji upotrebu lekova, kao i da tretira multimorbiditet, tj. postojanje više oboljenja istovremeno.

Holistički pristup Kvantne medicine stoga potpuno odgovara metodama fizikalne terapije, koje se mahom i same zasnivaju na prirodnim metodama, bez upotrebe lekova ili drugih preparata za ublažavanje tegoba.

Kvantna medicina u oblasti fizikalne dijagnostike i terapije

Dijagnostika fizikalnih promena

U dijagnostici fizikalnih stanja i povreda koriste se najmoćiniji aparati Kvantne medicine - Biorezonantni i Termovizijski skener.

Pregled Biorezonantnim skenerom traje oko sat vremena, sam pregled je komforan, bezbolan i bez štetnog zračenja. Skenerom je moguće izvršiti pregled glave, vrata, grudnog koša, srca, pluća, štitaste žlezde, dojki, gastrointestinalnog trakta bez invazivnih dijagnostičkih metoda. Pacijentima sa fizikalnim problemima najviše će značiti to da se Biorezonantnim skenerom može pregledati kompletan koštano-zglobni sistem, kao i kompletna cirkulacija i inervacija.

Ovakav sveobuhvatni pristup dijagnostici omogućuje otkrivanje skrivenog uzroka fizikalnih promena, i samim tim brži i jednostavniji put do izlečenja.

Biorezonantni skener zamenjuje više specijalističkih pregleda, snimanja i testiranja, laboratorijskih analiza, i pruža uvid u kompletno zdravstveno stanje pacijenta, utvrđuje predispozicije za nastanak oboljenja ili dijagnostikuje tačan uzrok već nastalog oboljenja.

Pored snimanja Biorezonantnim skenerom, fizijatar vrši dodatan, klasičan fizijatrijski pregled.

Terapija fizikalnih promena

Klasična fizikalna terapija obuhvata aparaturnu i kinezi terapiju.

Aparaturna terapija obuhvata klasičnu fizikalnu elektro terapiju, termo terapija, foto terapija, terapiju pomoću interferentnih i dijadinamskih struja, vakuuma, ultrazvuka, magnetnu terapiju, elektroforezu, i druge metode terapije.

Kinezi terapija podrazumeva vežbe opšte kondicije, vežbe za održavanje postojeće pokretljivosti ili povećanje obima pokreta, jačanje grube mišićne snage i otklanjanje deformiteta.

Terapija Kvantnom medicinom obuhvata Mikrorezonantnu i Rikta terapiju u kombinaciji sa kinezi terapijom, tj. integraciju ovih metoda uz vežbe sa fizijatrom i fizioterapeutom.

Mikrorezonantna terapija pokreće unutrašnju laboratoriju organizma i omogućuje da organizam proizvodi sve što mu je potrebno, od analgetika, diuretika i antibiotika, do sredstava za smirenje i spavanje, u adekvatnoj dozi i u pravom trenutku. Ovaj vid terapije vraća poremećeno elektromagnetno polje na normalu i pravi takozvani kvantni skok. Mikrorezonantna terapija je potpuno prirodna, leči uzrok, i primenjuje se tamo gde su lekovi bili bezuspešni, kod pacijenata osetljivih na lekove, ili kada je cilj da se izbegne ili smanji upotreba lekova.

Rikta terapija je posebno korisna kod akutnih bolnih stanja kod koštanih povreda i bolova jer odmah daje efekat smanjivanja bola u ramenu, šaci, kolenu i vratnom i lumbalnom delu kičme. Efikasna je za prevenciju širokog spektra bolesti, a prilikom tretmana bolnog mesta dolazi do poboljšanja cirkulacije krvi, povećanja isporuke kiseonika i odlaganja toksičnih materija.

Zašto je Kvantna medicina u kombinaciji sa fizioterapijom najbolje rešenje za fizikalne promene?

Kvantna medicina omogućava bezbolno, brzo i precizno dijagnostikovanje oboljenja i njihovih uzroka, kao i primenu prirodnih terapija koje ne zahtevaju upotrebu lekova.

Integracijom Kvantne medicine i klasičnih vidova fizikalne terapije omogućava se preventivno i rano otkrivanje oboljenja, kao i potpuno individualizovan pristup terapiji svakog pacijenta. Kvantna medicina je potpuno prirodna, i podstiče samoizlečenje kompletnog organizma, ne samo obolelih organa.

Klasične metode fizioterapije zajedno sa inovacijama Kvantne medicine doprineće jednostavnijem i uspešnijem lečenju fizikalnih promena i ublažavanju ili potpunom otklanjanju fizičkih tegoba.