Kvantna medicina


Dr Aleksandar Sinicki, specijalista neuropsihijatrije i Kvantne medicine

Šta je Kvantna medicina?

To je nova grana medicine koja omogućava brzu, bezbolnu i neinvazivnu dijagnostiku celog organizma bez štetnog zračenja i lečenje bolesti u svim oblastima medicine.


Kvantna medicina je kvalitativno nov i savremeni pristup u dijagnostici i terapiji. Zasniva se na otkriću biološke rezonance i koristi znanja iz istočne i zapadne medicine, kvantne fizike, biofizike i elektronike.

To je holistička medicina koja vraća i održava organizam u stanje balansa koje nazivamo zdravljem. Za svakog ima poseban, individualni pristup. Neinvazivna je i nema kontraindikacija. Leči se čovek kao celina a ne dijagnoza.

Svaka ćelija, koja predstavlja elektromagnetnu jedinicu, kao rezultat biohemijskih procesa u njoj emituje specifične elektromagnetne talase idealne frekvence. Do nastanka bolesti dolazi kada se ta idealna frekvenca promeni usled dejstva spoljnih i unutrašnjih faktora što menja i biohemijske procese u njoj.

Bolest ne nastaje odmah, ona ima 4 faze. Prve 2 faze, informacionu koja prelazi u drugu, energetsku, mogu otkriti samo aparati Kvantne medicine. Tek u trećoj fazi vidimo promene u laboratorijskim nalazima a u četvrtoj fazi je bolest već klinički evidentna a ona često traži doživotnu terapiju lekovima. Cilj kvantne medicine je da sprečimo da početna disfunkcija iz prve dve faze preraste u obolenje jer mesecima i godinama pre pojave psihosomatskih bolesti već postoji informacija u organizmu u obliku elektromagnetnih poremećaja ćelija, pa bolesti možemo predvideti i sprečiti.

Zato je kvantna medicina medicina zdravlja a ne medicina bolesti !


Dr Aleksandar i dr Nina Sinicki, pioniri Kvantne medicine na Balkanu

Koja je razlika između Kvantne i klasične medicine?

Za razliku od klasične medicine koja leči bolesti, kvantno-informaciona medicina se bavi stanjem zdravlja organizma i sistemom samoregulacije, samoizlečenja.

Šta je to Integrativna medicina?

Integrativna medicina predstavlja spoj klasične i kvantne medicine.


Poliklinika As Medicus je prva poliklinika za Integrativnu medicinu i već 25 godina ima jedinstven pristup u lečenju pomoću klasične i kvantne medicine jer samo na taj način možemo pacijenta sagledati holistički tj. u celini.

Koji aparati iz oblasti Kvantne medicine se koriste za dijagnostiku a koji za terapiju?

Najmoćniji aparati iz oblasti Kvantne medicine su Biorezonantni i Termovizijski skener u dijagnostičke svrhe, a Mikrorezonantna i Rikta terapija u terapijske svrhe.


Poliklinika As Medicus Biorezonanca je jedinstvena u pristupu dijagnostici jer se samo u našoj poliklici primenjuje kombinacija Biorezonantnog i Termovizijskog skenera za pregled celog organizma.


Snimci na Biorezonantnom i Termovizijskom skeneru

Kako izgleda pregled doktora Kvantne medicine?

Pregled započinje uzimanjem anamneze što obuhvata razgovor sa pacijentom, uvid u njegove tegobe kao i u dosadašnju istoriju bolesti. Zatim sledi objektivni deo pregleda gde lekar, neuropsihijatar, pregleda pacijenta i procenjuje njegovo organsko i psihičko stanje (izmeri pritisak, posluša pluća i razgovara sa pacijentom da bi sagledao njegovo psihoemocionalno stanje).


Nakon toga se radi snimanje putem Termovizijskog skenera gde se posle kompjuterske obrade na ekranu vidi toplotni „portret čoveka“, termogram, sa zonama povećane ili smanjene temperature, na osnovu čega se donosi zaključak o narušenoj funkciji u određenim organima i tkivima i da li se radi o upalnom, degenerativnom, benignom procesu ili suspektnom na maligni.


Posle snimanja na Termovizijskom skeneru, prelazi se na sledeću etapu snimanja putem Biorezonantnog skenera kojim se u 3D tehnologiji dijagnostikuju oboljenja svih organa i sistema u svim etapama bolesti počevši od najranije faze.


Posle snimanja doktor očitava sve rezultate a zatim pacijentu detaljno objašnjava celokupno stanje njegovog organizma i daje predlog za dalju terapiju.


Pregled traje oko sat i po vremena.

Šta se dobija pregledom putem Kvantne medicine?

Pregledom na Biorezonantnom i Termovizijskom skeneru se dijagnostikuje kompletan organizam, svi unutrašnji organi, koštano-zglobni sistem, kompletna cirkulacija i inervacija, testira se prisustvo alergena, bakterija, virusa, gljivica i parazita kao i psihoemocionalno stanje pacijenta.

Ovim pregledom stiče se uvid u kompletno zdravstveno stanje pacijenta, utvrđuje predispozicija za nastanak oboljenja ili dijagnostikuje već nastalo oboljenje i predlaže najbolja moguća terapija.

Šta se tačno dijagnostikuje Kvantnom medicinom?

Pregledaju se glava, vrat, grudni koš, srce, pluća, štitasta žlezda, dojke, gastrointestinalni trakt (jednjak, želudac, tanko i debelo crevo) bez invazivnih dijagnostičkih metoda kao što su gastroskopija i kolonoskopija, urogenitalni trakt, koštano-zglobni sistem kao i kompletna cirkulacija i inervacija.

Registruje se prisustvo bakterija, virusa i parazita. Testiraju se alergeni i lekovi koje pacijent donosi sa sobom a poseban segment predstavlja test intolerancije na hranu.

Može kvalitativno da odredi krvnu sliku i biohemijske promene bez uzimanja krvi.

Ko se može pregledati pomoću Biorezonantnog i Termovizijskog skenera?

Pregled na Biorezonantnom i Termovizijskom skeneru je primenljiv za sve uzraste, decu i trudnice. Potrebno je da pacijent sarađuje (deca od uzrasta 7 god. pa naviše) i da može da stoji oko 10tak minuta tokom pregleda.


Pacijent tokom snimanja na Biorezonantnom i Termovizijskom skeneru

Koliko košta dijagnostika celog organizma putem Kvantne medicine?

Dijagnostika putem Kvantne medicine zamenjuje više specijalističkih pregleda, raznih snimanja, testiranja, laboratorijskih analiza, a pri tome nema štetnog zračenja. Vrednost ovog jedinstvenog sistema je u tome što pruža izbor najbolje terapije za pacijenta (kvantna terapija, homeopatija, biljna terapija, lekovi). Kada saberemo sve preglede koje bismo uradili kod raznih specijalista dolazimo do zaključka da je jedan ovakav pregled jako povoljan i dostupan i penzionerima i ljudima sa malim primanjima. Kompletan cenovnik usluga Kvantne medicine u našoj poliklinici možete pogledati ovde.Naša misija je zdrav i srećan čovek!
Zakažite pregled!