Fizikalna medicina i rehabilitacija

Imate bol u leđima, kukovima i kolenima? Često ste u dilemi da li treba više da mirujete ili da se krećete?

Naš fizijatar će Vam dati najbolji odgovor na ovo pitanje posle detaljnog specijalističkog pregleda.


REUMATSKA OBOLJENJA:

 • Zapaljenski reumatizam (M. Bechterev, reumatoidni artritis)

 • Degenerativni reumatizam (spondiloza vratnog i lumbalnog dela kičme, diskus hernija)

 • Artroza ramenog pojasa

 • Artroza lakta – teniski lakat

 • Artroza ručnog i skočnog zgloba

 • Vanzglobni reumatizam mekih tkiva 

 • Koksartroza kuka

 • Gonartroza kolena

 • Bekerova cista


OPORAVAK I REHABILITACIJA:

 • Oporavak posle operacije i ugradnje veštačkog kuka

 • Oporavak posle preloma ručnog zgloba

 • Oporavak posle povrede ramena

 • Oporavak posle povrede skočnog zgloba, zgloba kolena


DEFORMITETI

 • Kifoza (pogrbljena kičma)

 • Skolioza (kriva kičma)

 • Deformacije grudnog koša (kokošije grudi)

 • Ravna stopala


NEUROLOŠKA OBOLJENJA:

 • Vrtoglavice

 • Glavobolje

 • Cervicobrachialgia (bol duž ruke)

 • Lumboishialgia (bol duž noge)

 • Parapareze posle povrede kičmene moždine

 • Hemipareze posle moždanog udara

 • Bolesti perifernog nerva

 • Sindrom karpalnog tunela

 • N. Peroneus

 • Pareza n.facialis

 • Povreda ulnarnog i radijalnog nerva

POSTTRAUMATSKA STANJA:

SPORTSKE POVREDE:

 • Distorzija (uganuća)

 • Distenzije (istegnuća)

 • Luksacije (npr. zglob ramena)

 • Povrede meniskusa

 • Mišićne povrede

 • Teniski lakat

 • Povrede tetiva i ligamenata

 • Povreda Ahilove tetive

 • Burzitis


APARATURNA TERAPIJA

ELEKTRO TERAPIJA:

 • Interferentne struje

 • Dijadinamske struje

 • Elektroforeza

 • Galvanska struja, elektroforeza

 • Transkutana elektronervna stimulacija (TENS)

 • Vakuum

 • Magnetna terapija

 • Ultrazvuk

 • Termo terapija

 • Foto terapija

KINEZI TERAPIJA

 • Vežbe opšte kondicije

 • Individualne vežbe

 • Vežbe za održavanje postojeće pokretljivosti

 • Vežbe za povećanje obima pokreta

 • Vežbe za jačanje grube mišićne snage

 • Vežbe za otklanjanje deformiteta

 • Vežbe za osteoporozu

 • Predoperativne i postoperativne vežbe

 • Vežbe za skoliozu i kifozu

 • Vežbe istezanja

 • Balističke vežbe


MANUELNA MASAŽA:

 • Antistres masaža

 • Relaksaciona masaža

 • Parcijalna masaža

 • Masaža celog tela

 • Medicinska masaža – parcijalna i celog tela


PREVENTIVNI PROGRAMI I RAD SA DECOM:

 • Usporavanje starenja

 • Zdrav život

 • Preporuka rekreacije

 • Preporuka sporta


Za svakog pacijenta se pravi individualni plan lečenja i rehabilitacije koji se prilagođava trenutnom subjektivnom i objektivnom stanju. Najbolji odabir terapije postiže se timskim radom fizijatra i viših fizioterapeuta.

Naša misija je zdrav i srećan čovek!
Zakažite pregled!