Poliklinika AS MEDICUS - BIOREZONANCA AS MEDICUS BIORESONANCE polyclinic Поликлиника АС МЕДИКУС - БИОРЕЗОНАНС
Neurologija i psihijatrija

Neurologija i psihijatrija

Neurologija i psihijatrija

Na ovom odeljenju poliklinike vrše se specijalistički neurološki pregledi. Dijagnostikuju se svi poremećaji centralnog i perifernog nervnog sistema i određuje se adekvatna terapija. Pored manuelnog pregleda koristi se i pregled na biorezonantnom i termovizijskom skeneru gde se može registrovati većina neuroloških obolenja.

U terapiji neuroloških obolenja, pored medikamentozne, koristi se i mikrorezonantna informaciona terapija ,koja je moderan i veoma efikasan način lečenja, bez primene hemijskih supstanci (lekova), bez štetnog zračenja, bezbolna i primenjiva za sve uzraste i za sva neurološka obolenja. Uspešno se leče svi poremećaji moždane cirkulacije, paralize, pareze, neuralgije trigeminusa i druge neuralgije, pareze facijalisa, migrene i sve vrste glavobolja, ateroskleroza,parkinsonova bolest, multipla skleroza, obolenja kičmenog stuba, lumboishialgije i dr.

Efikasnost lečenja je jako uvećana u odnosu na medikamentoznu terapiju primenom kombinacije medikamentozne, mikrorezonantne i fitoterapije.

Na ovom odeljenju vrše se i psihijatrijski pregledi kojima se postavljaju dijagnoze, određuje terapija, vrše se procene psihološkog stanja pacijenta i radi se psihoanaliza.
Pored biorezonantnog skenera u proceni stanja koristi se i kompjuterski psiho-test, koji nam pomaže u proceni ličnosti pacijenta, vrsti psihičkog poremećaja i savetovanja o daljem lečenju. Radi se i psihoterapija psihodinamski orijentisana, suportativna ili dubinska, uspešno se leče sve vrste neuroza i depresivnih stanja, krizna i anksiozna stanja, menadžerske bolesti, stres i sve vrste psihoza.

U terapiji se koristi kako medikamentozna tako i mikrorezonantna terapija, psihoterapija i fitoterapija. Ovom kombinacijom se postiže mnogo bolji efekat nego klasičnim načinom lečenja. Tokom turnusa terapije koji traje u jednoj seriji 12 dana pacijenti mogu da se stalno savetuju sa psihijatrom ili da se u toku te serije radi i dubinska psihoterapija.