As medicus - prva poliklinika integrativne medicine As Medicus As Medicus
Početna » Iz naše prakse » Kvantna medicina ne da šansu bolestima?

Kvantna medicina ne da šansu bolestima?

Kvantna medicina ne da šansu bolestima?

I pored jako razvijene tehnologije koja se  primenjuje u zdrastvu kako u dijagnostici tako i u terapiji klasična medicina nije uspela da izleči veliki  broj  oboljenja. Suština je u tome što standardne dijagnostičke  metode vide samo  vrh ledenog brega onoga što se dešava pri nastanku neke  bolesti. Standarni dijagnostički aparati mogu da uoče samo  materijalno ,promenu u obliku,položaju i veličini organa ili neko već nastalo  oboljenje. Kvantno-informaciona medicina objašnjava  uzrok  nastajanja bolesti  i može da svojim  metodama registruje promene u organima koje predhode bolesti. Lekari znaju da kada nastane oboljenje pre organskog  oštećenja  predhodi energetski deficit i poremećaj  biohemijskih procesa u ćelijama. Kvantno-informaciona medicina ide  dublje u razotkrivanju osnovi  života i životnih  procesa. Naime otkriveno je da se  ćelije ponašaju kao generatori elektromagnetnih talasa ali ne samo kao provodnici već  i  kao prijemnici. Oni rade na odredjenoj frekvenciji koja je kodirana u genima i karakteristična je za zdrav  organizam. Ćelije,tkiva  i organi  komuniciraju medju sobom pomoću elektromagnetnih signala informišući sve ćelije  i organe o svom stanju a takodje primaju signale od drugih ćelija o njihom zdravstevenom stanju. Istovremeno ovakvi elektromagnetni  talasi imaju i upravljački karakter te oni diriguju svim fiziološkim i biohemijskim  procesima u ćeliji. Kada iz  nekog  razloga dodje do takvog spoljanjeg ili unutrašnjeg  uticaja da  ćelije poremete svoju  komunikaciju ili sama  ćelija zbog nekog uticaja poremeti svoj rad  tada  se menja njena  frekvenca a sa time se remeti  i upravljanje biohemijskim  procesima. Tada počinje  energetski deficit pa onda organsko oštećenje. Svakoj  bolesti predhodi poremećaj informacione  homeostaze.

Koristeći biorezonantni skener kao najmoćniji dijagnostički aparat iz oblasti kvantne medicine možemo da  dijagnostikujemo nastalu bolest ali i da uočimo predispoziciju da će neki  organ  da  oboli. Tako da na vreme  možemo da korigujemo način  života i ishranu  i na vreme  predupredimo  nastanak  bolesti. Pravi  primer za to je štitasta žlezda koja zbog dugotrajnog  stresa može biti u disfunkciji zbog  čega se pacijent realno ne oseća  dobro a da to ne može da se  vidi laboratorijskim analizama i ultrazvučnim pregledom. U ovakvim slučajevima mikrorezonantna  terapija je metoda  izbora za  lečenje.

U roku od jednog  sata biorezonantnim i termovizijskim  skenerom pregleda se kompletan  organizam bez  štetnog  zračenja ,ulaska u zatvoren prostor i ubrizgavanja kontrasta. Snimaju se svi  organi i sistemi  organa u svim  etapama od zdravlja  do  bolesti. Ovakva dijagnostika primenljiva je za sve uzraste ,decu i trudnice. Dijagnostikuju se  precizno oboljenja dojki,štitaste žlezde,srca i krvnih  sudova,stomačna,neurološka,reumatska i mnoga  druga  oboljenja. Pregledom se može registrovati prisustvo virusa,bakterija,parazita i alergena. Nakon ovakvog  pregleda  lekar  ima  mnogo  jasniju sliku o zdravstvenom stanju pacijenta  pa može  izabrati  najbolju moguću terapiju bila ona medikamentozna,mikrorezonantna ,fitoterapija ili fizikalna  terapija sa kinezi terapijom.

Iskoristite zdravstveno osiguranje sledećih osiguravajućih društava

Osiguranja

Naši prijatelji

Balkan Hotel GarnStomatološka ordinacija Dr ĐorđevićCentar za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju