Poliklinika AS MEDICUS - BIOREZONANCA AS MEDICUS BIORESONANCE polyclinic Поликлиника АС МЕДИКУС - БИОРЕЗОНАНС
Kvantna medicina

Kvantna medicina

Razvoj moderne fizike je čovečanstvo dovelo do saznanja da je suština života i svega što nas okružuje energija. Na korigovanju energetskih tokova u organizmu ,zasniva se novi medicinski pristup pod nazivom kvantna medicina.Svaka ćelija predstavlja elektromagnetnu jedinicu koja šalje elektromagnetne talase koji su rezultat biohemijskih procesa u njoj.Kada se normalno elektromagnetno polje u ćelijama poremeti menjaju se i biohemijski procesi što dovodi do raznih oboljenja. Promene prvo nastaju u elektromagnetnoj aktivnosti i na bioenergetskom nivou, a potom dolazi i do vidljivih organskih promena , do bolesti.

Ljudski organizam je složen bioenergetski sistem sa razvijenom energetsko - informativnom mrežom povezan na više nivoa. To znači da bolest prepoznaju ne samo obolele ćelije i organi već i sve ćelije kompletnog organizma te su sposobne da ga brane preko mnogostrukih i veoma složenih mehanizama samoregulacije. Kvantna medicina kao najsavremenija grana medicine upravo se zasniva na poznavanju energetskog polja organizma.Uz pomoć aparata iz oblasti kvantne medicine koji se koriste u terapijske svrhe reguliše se poremećaj elektromagnetnog polja,pokreće imunološki sistem i pokreće unutrašnja laboratorija koja nemože da ima neželjena dejstva ,nemože da izazove alergijske reakcije a dovodi izlečenja a ne zalečenja bolesti. Normalizacijom hormonskog statusa i mnogih metaboločkih procesa organizam sopstvenim snagama prevazilazi bolest. To je upravo suština delovanja kvantne medicine i njenih neograničenih mogućnosti kako u prevenciji nastanka bolesti tako i u lečenju već nastalih oboljenja.