As medicus - prva poliklinika integrativne medicine As Medicus As Medicus
Početna » Kvantna medicina

Kvantna medicina

Razvoj moderne fizike je čovečanstvo dovelo do saznanja da je suština života i svega što nas okružuje energija. Na korigovanju energetskih tokova u organizmu ,zasniva se novi medicinski pristup pod nazivom kvantna medicina.Svaka ćelija predstavlja elektromagnetnu jedinicu koja šalje elektromagnetne talase koji su rezultat biohemijskih procesa u njoj.Kada se normalno elektromagnetno polje u ćelijama poremeti menjaju se i biohemijski procesi što dovodi do raznih oboljenja.Promene prvo nastaju u elektromagnetnoj aktivnosti i na bioenergetskom nivou,a potom dolazi i do vidljivih organskih promena , do bolesti.

Ljudski organizam je složen bioenergetski sistem sa razvijenom energetsko –informativnom mrežom povezan na više nivoa.To znači da bolest prepoznaju ne samo obolele ćelije i organi već i sve ćelije kompletnog organizma te su sposobne da ga brane preko mnogostrukih i veoma složenih mehanizama samoregulacije.Kvantna medicina kao najsavremenija grana medicine upravo se zasniva na poznavanju energetskog polja organizma.Uz pomoć aparata iz oblasti kvantne medicine koji se koriste u terapijske svrhe reguliše se poremećaj elektromagnetnog polja,pokreće imunološki sistem i pokreće unutrašnja laboratorija koja nemože da ima neželjena dejstva ,nemože da izazove alergijske reakcije a dovodi izlečenja a ne zalečenja bolesti.Normalizacijom hormonskog statusa i mnogih metaboločkih procesa organizam sopstvenim snagama prevazilazi bolest.To je upravo suština delovanja kvantne medicine i njenih neograničenih mogućnosti kako u prevenciji nastanka bolesti tako i u lečenju već nastalih oboljenja.

Iskoristite zdravstveno osiguranje sledećih osiguravajućih društava

Osiguranja

Naši prijatelji

Balkan Hotel GarnStomatološka ordinacija Dr ĐorđevićCentar za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju