Poliklinika AS MEDICUS - BIOREZONANCA AS MEDICUS BIORESONANCE polyclinic Поликлиника АС МЕДИКУС - БИОРЕЗОНАНС
Kardiologija

Kardiologija

Kardiologija je velika oblast interne medicine ~kraljice medicine~ koja se bavi bolestima kardiovaskularnog sistema koga čine srce i krvni sudovi. Ova oblast je od posebnog značaja pre svega zbog visoke stope oboljevanja od kardiovaskulrnih bolesti savremenog doba i podatka da su kardiovaskularne bolesti vodeći uzrok smrtnosti današnjeg čoveka. Sa revolucijom tehnološkog razvoja postignut je najveći napredak kako u dijagnostikovanju tako i u lečenju ljudi od kardiovaskulrnih bolesti. Stav zvanične medicine, u svetu i kod nas, je da se najveći benefit u očuvanju zdravlja ljudi postiže merama primarne prevencije kardiovaskularnih bolesti, s toga se i stavlja akcenat na primenu redovnih i periodičnih sistematskih pregleda odrasle populacije, naročito zbog činjenice da su u visokom procentu glavni faktori rizika kardiovaskularnih bolesti dugo bez ispoljavanja simptoma i ne retko prvi klinički izraz njihovog postojanja i dugogodišnjeg ne lečenja, bude zapravo teška komplikacija opasna po život, kao što je srčani ili moždani udar sa ili bez fatalnog ishoda, zbog toga ih lekari nazivaju "tihim ubicama"!

NAJČEŠĆA OBOLJENJA SRCA I KRVNIH SUDOVA:

 1. akutni infarkt miokarda
 2. angina pectoris
 3. miokarditis
 4. perikarditis
 5. infektivni endokarditis
 6. arterijska hipertenzija-visok krvni pritisak
 7. arterijska hipotenzija-nizak krvni pritisak
 8. aritmije-poremećaji srčanog ritma
 9. kardiomiopatije
 10. plućno srce
 11. embolija pluća
 12. valvularne mane srca (aortna stenoza, aortna insuficijencija, mitralna stenoza, mitralna insuficijencija, prolaps mitralne valvule, trikuspidna stenoza, trikuspidna insuficijencija, pulmonalna stenoza, pulmonalna insuficijencija)
 13. urođene srčane mane
 14. bolesti aorte
 15. bolesti arterija i vena (stenoza karotidnih arterija, arteriosclerosis obliterans, tromboflebitis, flebotromboza, hronična venska insufucijencija, proširene vene, ulcus cruris)

Naša ustanova se bavi primarnom i sekundarnom prevencijom kardiovaskularnih bolesti i koristi savremene i neinvazivne dijagnostičke metode u kardiologiji.

Dijagnostičke metode:

 • Standarna elektrokardiografija (EKG)
 • Transtorakalna ehokardiografija (ultrazvučni pregled srca)
 • Doppler krvnih sudova vrata, ekstremiteta, trbušne aorte i bubrežnih arterija
 • Dinamska elektrokardiografija po Holteru (EKG-Holter monitoring tokom 24h, 48h, 72h i 7 dana)
 • Dinamski ambulatorni monitoring arterijskog krvnog pritiska (TA) po Holteru tokom 24h

Faktori rizika koji pogoduju nastanku kardiovaskularnih bolesti:

Potencijalno nepromenljivi:

 • Genetska predispozicija
 • Godine života (starije osobe ali se sve više granica pomera ka mlađem životnom dobu)
 • Pol (u reproduktivnom periodu češće oboljevaju muškarci)

Potencijalno promenljivi:

 • Povišen krvni pritisak
 • Povišen nivo masnoća u krvi
 • Povišen nivo šećera u krvi
 • Povišen nivo mokraćne kiseline u krvi
 • Prekomerna telesna težina (gojaznost centralnog tipa)
 • Fizička neaktivnost
 • Pušenje
 • Alkohol
 • PAS
 • Stres