Poliklinika AS MEDICUS - BIOREZONANCA AS MEDICUS BIORESONANCE polyclinic Поликлиника АС МЕДИКУС - БИОРЕЗОНАНС
Iz naše prakse

Hipertenzija - tihi ubica

Hipertenzija - tihi ubica

Hipertenzija se danas smatra najmasovnijom ne zaraznom bolešću savremenog čovečanstva. Prema definiciji to je stanje trajno povišenog krvnog pritiska sa vrednostima preko 140/90 kod osoba starijih od 18 godina koji pri tome ne uzimaju antihipertenzivne lekove.

Hipertenzija je jedan od najvažnijih faktora rizika za kardiovaskularne bolesti uopšte, a pre svega za koronarnu bolest. Pri tome je jako važno da gotovo nikada ne deluje samostalno već uvek postoji udruženost sa drugim faktorima rizika - gojaznost, holesterol, šećerna bolest, stres i pušenje. U svakom slučaju, nezavisno od drugih faktora hipertenzija sama po sebi ukoliko dugo traje (10 godina i više) značajno ubrzava razvoj ateroskleroze, a time i kardiovaskularni rizik.

Zašto je ovo bitno ? Iz razloga što je hipertenzija ustvari podmukla bolest često dugo asimptomaska, pa kad se pacijent javi lekaru sa pojavom prvih tegoba (glavobolja, zujanje u ušima, pritisak na grudni koš, nesvestice, nekada i krvarenje iz nosa) tada već postoje trajna oštećenja na krvnim sudovima srca, mozga, bubrega, oka ili prerifernim krvnim sudovima. Kontrola povišenog krvnog pritiska je jedan od najbitnijih faktora u prevenciji kardiovaskularnih bolesti, što je jako bitno ako se uzme u obzir da se u suštini kod 70% osoba sa hipertenzijom ne postiže kontrola bolesti, a da čak polovina i ne zna da ima hipertenziju. Iz tog razloga treba pojačati intenzitet dijagnostičkih postupaka i redovnost kontrola.

U osnovne dijagnostičke metode spada EKG i ultrazvuk srca, kao i holter pritiska, kojima se mogu uočiti najranije promene na srčanom mišiću. Poseban značaj ima i pregled očnog dna koji nam daje uvid u stanje krvnih sudova celog organizma, ultrazvuk bubrega, doppler bubreznih arterija i ultrazvuk abdomena-aorte. Ono što mi možemo savetovati našim pacijentima je da se na vreme obrate lekaru, naročito ako imaju neke od navedenih tegoba ili neke od faktora rizika.

U suštini kod svih osoba starijih od 18 godina trebalo bi uraditi jedan preventivni kardiološki pregled sa EKG-om i ultrazvukom srca, jer rana dijagnoza, pravovremena terapija i redovne kontrole su ono što je najbitnije u prevenciji kardiovaskularnih bolesti i njihovih komplikacija, a sve zajedno je u službi boljeg kvaliteta života.