Poliklinika AS MEDICUS - BIOREZONANCA AS MEDICUS BIORESONANCE polyclinic Поликлиника АС МЕДИКУС - БИОРЕЗОНАНС
Fizikalna medicina i rehabilitacija

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Fizikalna medicina i rehabilitacija

MNOGIMA SMO POMOGLI - MOŽEMO I VAMA

Često ste u dilemi kada imate bol u leđima, kukovima ili kolenima da li bi trebalo više da mirujete ili da se krećete ?

Najbolji odgovor na ovo pitanje može vam dati lekar fizijatar posle detaljnog specijalističkog pregleda.

GDE MOŽEMO POMOĆI?

Fizikalna medicina i rehabilitacija

REUMATSKA OBOLJENJA:
- zapaljenski reumatizam (reumatoidni artritis, M.Bechterev)
- degenerativni reumatizam (spondiloza vratnog i lumbalnog dela kičme, diskartroza, diskus hernija)
- artroza ramenog zgloba
- artroza lakta (teniski lakat)
- koksartroza kuka
- gonartroza kolena
- artroza ručnog i skočnog zgloba
- vanzglobni reumatizam mekih tkiva

Fizikalna medicina i rehabilitacija NEUROLOŠKA OBOLJENJA
- cervicobrahijalgija (bol duz ruke)
- lumboishijalgija (bol duz noge-ishijas)
- bolesti perifernog nerva
- hemipareze posle moždanog udara
- parapareze posle povreda kičmene moždine

POSTTRAUMATSKA STANJA
- stanja posle povreda
- stanja posle preloma
- stanja posle operacija

SPORTSKE POVREDE
- distenzije (istegnuća)
- distorzije (uganuća)
- povrede meniskusa
- povrede tetiva i ligamenata
- mišićne povrede
- teniski lakat

OSTEOPOROZA

DEFORMITETI
- skolioza (kriva kičma)
- kifoza (pogrbljena kičma)
- deformacije grudnog koša (izdubljene i kokošije grudi)
- ravna stopala

 

KAKO MOŽEMO POMOĆI?

Fizikalna medicina i rehabilitacija

APARATURNA TERAPIJA
- foto terapija
- termo terapija
- elektro terapija
- elektroforeza
- dijadinamske struje
- interferentne struje
- transkutana elektronervna stimulacija
- vakuum
- magnetna terapija
- ultrazvuk

Fizikalna medicina i rehabilitacija KINEZI TERAPIJA
- individualne vežbe
- vežbe za povećanje obima pokreta
- vežbe za odrzavanje postojeće pokretljivosti
- vežbe za jačanje grube mišićne snage
- vežbe za otklanjanje deformiteta
- vežbe opšte kondicije

MANUELNA MASAŽA
- parcijalna masaža
- masaža celog tela
- relaksaciona masaža
- antistres masaža

PREVENTIVNI PROGRAMI
- zdrav život
- usporavanje starenja
- preporuka sporta
- preporuka rekreacije