Poliklinika AS MEDICUS - BIOREZONANCA AS MEDICUS BIORESONANCE polyclinic Поликлиника АС МЕДИКУС - БИОРЕЗОНАНС
Biorezonantni skener

Biorezonantni skener

Biorezonantni skener predstavlja dijagnosticku metodu kojom se u roku od jednog sata pregleda kompletan organizam bez štetnog zračenja, ubrizgavanja kontrasta i zatvorenog prostora. Snimaju se svi organi i sistemi organa u svim etapama bolesti. Na ovakav način moguće je pregledati glavu , vrat, štitastu zlezdu, dojke, srce, pluca, abdomen sa svim unutrašnjim organima, želudac, tanko i debelo crevo bez invazivnih dijagnostičkih metoda kao sto su gastroskopija i kolonoskopija. Snima se kompletna cirkulacija, inervacija, kičma celokupan koštano -zglobni sistem i urogenitalni trakt. U okviru pregleda radi se kompjutersko testiranje na prisustvo virusa, bakterija i parazita.

Ovom metodom moguće je dodatno vršiti testiranje na alergene, intoleranciju na hranu kao i testiranje na učinkovitost lekova.

 

dr med Aleksandar Sinicki | As medicus

dr Aleksandar Sinicki spec.neuropsihijatrije i kvantne medicine

dr Vladimir Sinicki | As medicus

dr Vladimir Sinicki spec.radiologije i kvantne medicine

 

Biorezonantni skener predstavlja dijagnosticku metodu kojom se u roku od jednog sata pregleda kompletan organizam bez stetnog zracenja.

Poliklinika AS MEDICUS BIOREZONANCA prva je u našoj zemlji uvela biorezonancu kao najnovije dostignuće savremene dijagnostike i terapije. Biorezonantni skener predstavlja dijagnostičku metodu kojom se u roku od jednog sata pregleda kompletan organizam sa testiranjem na prisustvo bakterija,virusa,parazita i alergena bez štetnog zračenja.

Dijagnostika 21. veka, pripada kvantnoj medicini. Sofisticiran sistem za kompjutersku dijagnostiku i terapiju, biorezonantni skener je savremena medicinska tehnologija zasnovana na spektrografskoj analizi vrtložnih magnetnih polja živih organizama. Ova jedinstvena dijagnostička aparatura, dozvoljava praćenje i snimanje svih etapa i prelaza od zdravlja do bolesti, na osnovu promene elektromagnetnih karakteristika tkiva organizma, pojedinih ćelija i hromozoma.

Bolest dijagnostikuje u fazi kada još nema organskih promena i kada je ne prepoznaju klasični dijagnostički aparati (Ultrazvuk, skener, MR)

Biorezonantni skener

Sistem fascinira ne samo pacijente, nego i lekare svojom preciznošću u dijagnostikovanju i najranijih znakova oboljenja, obiljem informacija o svakom organu i svakom delu tela, o prisustvu mikroorganizama (bakterija, virusa, parazita), alergena, upalnih, degenerativnih, onkoloških i drugih promena u organizmu. Na ekranu se dobija virtuelni model obolelog organa ili dela tela sa tačno lokalizovanim delom koji je oboleo, kao i stepen i vrsta oboljenja.

Vrednost ovog jedinstvenog sistema dijagnostike i terapije je u tome što pruža velike mogućnosti u izboru terapije.

Ovaj sistem, takođe može da odredi kvalitativno krvnu sliku i biohemijske promene bez uzimanja krvi. Biorezonantni skener je :

 • univerzalna dijagnostika koja zamenjuje više specijalista i laboratorijskih analiza
 • komforna, bezbolna, bez štetnih zračenja
 • nema posebnih priprema
 • u roku od jednog sata obavlja se kompletan pregled celog organizma
 • upotrebljiva za sve uzraste, decu od 7 godina naviše i trudnice
 • otkriva oboljenja svih organa i sistema
 • testira alergene
 • otkriva prisustvo bakterija, virusa, parazita
 • testira štetne uticaje električnih uređaja i dodataka hrani
 • kompjuterski izbor najbolje terapije za pacijenta (lekovi, biorezonantna terapija, homeopatija, biljni preparati)
 • kontrola rezultata terapijskog delovanja

Kompjuterski psiho-test

Neinvazivna dijagnostička metoda za brzu procenu psihofizioloških i stres - adaptivnih promena organizma

 • Daje kvalitativnu i kvantitativnu procenu svih emotivnih stanja
 • Ispituje psihološki profil ličnosti i podobnost za rad u određenim profesijama
 • Testira uticaj psiholoških i stresogenih faktora na pojavu psihosomatskih oboljenja
 • Koristi se za profilaksu i lečenje psihičkih i psihosomatskih oboljenja